Produkty        Stavebná firma BETOS-SOF s.r.o. Rimavská Sobota vznikla v roku 2008, ktorá bola transformovaná z fimy BETOS F.O. ktorá je na trhu od roku 1990, s cieľom poskytovať svojim zákazníkom kvalitné stavebné a výrobné služby. Od čias založenia dynamicky rastie vďaka efektívnemu riadeniu, investíciám do moderných technológií a optimalizovaným pracovným postupom. V širokej palete vlastných činností dominuje: •Výroba a doprava transportbetónu • Výroba a predaj produktov z betónu a cementu • Stavebná činnosť

         Firma BETOS-SOF s.r.o. sa zaoberá výrobou transportovaného betónu. Poskytujeme našim zákazníkom ucelenú ponuku produktov a profesionálnych služieb. Výroba transportbetónu je certifikovaná. Firma BETOS-SOF s.r.o. je držiteľom certifikátov STN EN ISO 206-1:2002, číslo certifikátu: SK12-ZSV-0072

Výroba je zameraná na:

                                        Prosté BETÓNY od 8/10 do 40/50,
                                                     VODOTESNÉ BETÓNY s priesakok max.50 mm,
                                                     BETÓNY ODOLNÉ PROTI SÍRANOVEJ AGRESII,
                                                     POTERY v konzistencii S3
                                                     SAMONIVELAČNÉ POTERY,
                                                     CEMENTOBETONOVÝ KRYT,
                                                     KAMENIVO STMELENÉ HYDRAVLICKÝM SPOJIVOM
                                                     POLYSTYRÉNBETÓN

        Druh a trieda betónov uvedených v tomto výpise sú našim základným sortimentom. Po dohode vyrábame betón podľa požiadavky zákazníka. Betóny vyrábame v konzistencii S1,S3,S4. Jeho kvalitu kontroluje nezávislé akreditované laboratórium. Doprava transport betónu je zabezpečovaná autodomiešavačmi  9m3, 5m3, podľa potreby zabezpečujeme dopravu externými dopravcami.